Sterkste omzetgroei Nederlandse muziekindustrie sinds vijf jaar

Met een totale omzet van ruim 206,8 miljoen euro in 2019 zag de Nederlandse muziekindustrie de sterkste omzetgroei sinds vijf jaar; een stijging van 13,2%. Deze gezonde groei hangt nauw samen met de nog immer snelle stijging van streaminginkomsten. In 2015 kwamen de helft van de inkomsten uit streaming, inmiddels is dat bijna 80% geworden. Daarmee neemt streaming het leeuwendeel van de opbrengsten binnen de industrie voor zijn rekening.

Lees het hele rapport van de NVPI hier

Ander nieuws