Webinar Cultuur Vermogen Lening

NVPI heeft in samenwerking met Cultuur+Ondernemen een webinar georganiseerd om toe te lichten welke leningsvormen en faciliteiten Cultuur+Ondernemen kent ter ondersteuning om door en uit de COVID-19 crisis te komen. Graag nodigen wij jullie hiervoor uit.

Met het steunpakket van OCW voor hulp aan culturele ondernemers en organisaties is de Cultuur Vermogen Lening opgezet. De Cultuur Vermogen Lening is een leenfaciliteit ingericht om ondernemers in de culturele en creatieve sector die getroffen zijn door de corona-pandemie in staat te stellen hun verdien- en weerstandsvermogen en daarmee continuïteit te waarborgen. Hiermee biedt Cultuur+Ondernemen financiële ruimte om hun, als gevolg van de corona-pandemie geslonken of verdampte, weerstandsvermogen opnieuw op te bouwen. 
Meer informatie over de lening kun je hier vinden.

Alexander Ramselaar, die als adviseur aan Cultuur+Ondernemen verbonden is, zal in de webinar de Cultuur Vermogen Lening maar ook andere faciliteiten en diensten die Cultuur+Ondernemen in deze tijden kan bieden nader toelichten. Er is daarna ruime gelegenheid tot het stellen van vragen.

Datum: dinsdag 30 maart 2021
Tijdstip: 14.00 uur
Duur: max. 1 uur

Meld je aan via info@nvpi.nl als je hier bij wilt zijn.

Ander nieuws