Artificial Intelligence: STOMP ondersteunt ‘Human Artistry Campaign’

De ‘Human Artistry Campaign’ staat in teken van het beschermen van auteursrecht met betrekking tot Artificial Intelligence. Met de campagne wil de creatieve industrie benadrukken dat AI nooit de rol van menselijke makers mag vervangen. Alleen een mens kan identiteit en waarden toevoegen aan muziek en dat moet beschermd worden. De campagne is gebaseerd op 7 principes die ervoor moeten zorgen dat AI het menselijke creatieve proces niet in de weg gaat zitten, maar juist kan aanvullen.

De 7 principes:

  1. 1. Technologie heeft altijd een ondersteunende rol gespeeld bij het maken van muziek. Dit zal voor AI ook het geval moeten blijven.
  2. 2. Werken gemaakt door mensen zullen altijd een grote rol blijven spelen in onze samenleving.
  3. 3. Het gebruik van auteursrechtelijk beschermd werk zal te allen tijde beschermd moeten worden met licenties.
  4. 4. Overheden mogen nooit nieuwe wetten accepteren die ervoor zorgen dat AI-ontwikkelaars het werk van artiesten mogen gebruiken zonder toestemming of compensatie.
  5. 5. Auteursrecht mag alleen de unieke waarde van menselijke creativiteit beschermen.
  6. 6. Vertrouwen en transparantie zijn van belang bij het beschermen van auteursrechtelijk werk.
  7. 7. Het beleid rondom AI en auteursrecht moet gemaakt worden in belang van de maker.

STOMP onderschrijft de principes van ‘Human Artistry Campaign’ en ondersteunt de bescherming van makers en hun werk.

Klik hier voor het volledige bericht van de ‘Human Artistry Campaign’ en voor het tekenen van de petitie.

Ander nieuws