IMPALA Diversity & Inclusion Survey

IMPALA, de Europese zusterorganisatie van STOMP, heeft de IMPALA Diversity & Inclusion Survey gelanceerd. Met deze enquête wil IMPALA de Europese independent muziekindustrie in kaart brengen op het gebied van diversiteit. Deze eerste stap in het twaalfpuntenplan van IMPALA zal als uitgangspunt dienen voor de overige stappen met als doel een diversere muziekindustrie.
Ook op nationaal niveau zal STOMP de resultaten van de enquête gebruiken voor het in kaart brengen van de situatie binnen de Nederlandse independent community en als basis voor toekomstige initiatieven ter verbetering van de diversiteit in onze sector. Onze independent leden kunnen hier de enquête invullen.

Ander nieuws