STOMP onderschrijft IMPALA’s Diversity Charter

Branchevereniging IMPALA pleit voor meer diversiteit en inclusiviteit in de Europese onafhankelijke muzieksector. Om die ambitie kracht bij te zetten heeft het een diversity statement opgezet. Als zusterorganisatie van IMPALA onderschrijft STOMP dit handvest.

Hieronder is de Nederlandse vertaling van het handvest te lezen. Voor het originele handvest van IMPALA, klik hier, of lees het artikel van Entertainment Business hier.


IMPALA’s diversiteits- en inclusiviteitshandvest
 
Het doel van dit handvest van IMPALA is om diversiteit en inclusiviteit in de Europese onafhankelijke muzieksector te bevorderen. Als zusterorganisatie van IMPALA onderschrijft STOMP dit handvest.

IMPALA;

We hebben ons geprofileerd als organisatie die zich inzet om culturele diversiteit en eerlijke kansen op de markt voor leden te promoten, ongeacht de grootte, afkomst of het type muziek. Het is tijd om hierop voort te bouwen.
Het handvest maakt deel uit van IMPALA’s bredere diversiteitswerk. Na enkele jaren geleden begonnen te zijn met bepaalde aspecten, volgen we nu een meer omvattende en gestructureerde aanpak op basis van het Europees handvest van grondrechten.
Niet discrimineren is niet genoeg. We moeten anti-discriminatie en bewust inclusief zijn.
 De Europese grondrechten verbieden discriminatie op grond van geslacht, ras of etnische afkomst of nationaliteit, religie of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid, politieke overtuiging en andere vormen van discriminatie. (Artikel 21 van het Europees handvest van de grondrechten.)
Als verantwoordelijke Europese actor moeten we erkennen waar er problemen zijn. We zullen met onze leden samenwerken om gelijkheid te creëren. Dit betekent dat zowel directe en indirecte discriminatie als onbewuste vooroordelen moeten worden aangepakt en dat sociale en economische onevenwichtigheden die ook van invloed zijn op diversiteit, moeten worden overwonnen.
Elk land is anders. Het lidmaatschap van IMPALA omvat zo’n 30 Europese landen en groeit elk jaar. Etnische diversiteit en ondervertegenwoordigde groepen verschillen per land in dit diverse landschap. Dat betekent dat er geen ‘one size fits all’-oplossing is, maar er zijn wel gelokaliseerde stappen die per land kunnen worden toegepast.
We zullen ons uitspreken en de kracht van de stem van de muzieksector gebruiken als katalysator voor verandering.
IMPALA wil een positieve verandering in termen van onze diversiteit. Wij geloven dat dit het juiste is om te doen, en dat diversiteit zal groeien en onze sector zal versterken. IMPALA zal helpen bepleiten dat diversiteit goed is voor het bedrijfsleven en de creativiteit.
We zullen onze stem geven om bewegingen te ondersteunen die hieraan werken in de muzieksector, de bredere culturele sector en daarbuiten.
IMPALA zal zich inzetten om de kenniskloof op het gebied van nieuwe gemeenschappen van ondernemers te dichten.
IMPALA heeft een stem in de Europese politiek en we zullen die gebruiken.
We zullen onze leden aanmoedigen en ondersteunen in hun eigen werk om discriminatie en achterstand tegen te gaan.
 
Dit handvest is onze visie op waar we voor staan en wat we zullen doen om verandering te bewerkstelligen. Dit gaat gepaard met te ontwikkelen initiatieven en projecten die tot doel hebben verandering op langere termijn duurzaam te maken, met doelstellingen voor vijf en tien jaar.
IMPALA’s 12 toezeggingen, waarover we jaarlijks zullen rapporteren:
1. Stel een enquête beschikbaar voor alle leden met anonieme resultaten om de diversiteit van de sector in Europa regelmatig te meten.
2. Breng goede voorbeelden uit heel Europa in kaart en deel ze, of het nu gaat om lokale campagnes of enquêtes, of andere projecten die diversiteit en inclusie bevorderen, die regelmatig moeten worden bijgewerkt.
3. Benoem een kartrekker voor diversiteit voor het bestuur van IMPALA en elk van onze commissies. Dit zal een andere persoon in elke commissie zijn om een reeks mensen in de organisatie aan het denken te zetten over diversiteit.
4. Zet een nieuw programma op met Europese en nationale prijzen om projecten of individuen die werken aan diversiteit en inclusie onder de aandacht te brengen, en erken mensen met verschillende achtergronden bij prijsuitreikingen.
5. Implementeer een outreach-programma via nationale verenigingen met maatschappelijke organisaties om ervoor te zorgen dat IMPALA en zijn leden structurele belemmeringen overwinnen en diversifiëren, om structurele verandering op lange termijn te bewerkstelligen.
6. Maak twee keer per jaar trainingen over diversiteit en bewuste inclusie beschikbaar voor medewerkers, bestuur en leden.
7. Produceren van richtlijnen voor leden over het elimineren van vooringenomenheid en het bewust includeren bij het verwerven van personeel, promoten, contracten met artiesten, promotie- en ander materiaal, evenals bij het kiezen van externe contractanten zoals PR, radiopluggers, digitale agentschappen, consultants, leveranciers enz.
8. Alle vacatures zullen verwijzen naar gelijkheid en diversiteit en we zullen onze stagiaires blijven betalen.
9. Ondersteun relevante initiatieven in de muzieksector om de kracht van muziek en cultuur te gebruiken als katalysator voor sociale verandering.
10. Houd leden op de hoogte van EU-financiering voor diversiteitsprojecten en help leden bij het aanvragen van EU-financiering voor relevante projecten die gelijkheid, diversiteit en inclusie bevorderen.
11. Spreek uit waar we specifieke kwesties steunen en gebruik onze stem in Brussel om de EU aan te moedigen het voortouw te nemen.
12. Vraag offline en online media- en muziekdiensten om met ons samen te werken aan verschillende manieren om de diversiteit en markttoegang in Europa te vergroten.

Ander nieuws